ST 27

(Brandschade)


Het geheel slopen, isoleren en betimmeren van het:  • achteronderverblijf

  • Messroom / kombuis

  • Hal / Oliegoedkast / Wc

  • Stuurhuis

  • Schippershut

  • Trapportaal